Connect with us

Dzieci

Kilka niesamowitych faktów na temat silnego związku matki z synem

1. Mniejsze prawdopodobieństwo lekkomyślnych działań.


Kobiety zazwyczaj nie są tak lekkomyślne jak mężczyźni. Są bardziej świadome i ostrożne i nie są skłonne ryzykować swoim zdrowiem i życiem. Zazwyczaj są one bardziej praktyczne i z góry obliczają, do czego prowadzą ich działania.

2. Wyższe prawdopodobieństwo sukcesu.


Udowodniono, że synowie, którzy mają silny związek z matką, rozwijają większe poczucie odpowiedzialności. Zazwyczaj są dobrze zorientowani w tym, co robią i mają wyższy wskaźnik sukcesu.
Przeprowadzono wiele badań, w których stwierdzono, że dziecko dziedziczy intelekt po matce, dlatego ich związek jest głębszy.

3. Ciągłość pokoleniowa.


To, czego syn uczy się od matki, przekaże swojemu synowi i / lub córce. Matka nauczy syna cierpliwości, ciepła, hojności, współczucia, miłości i wielu innych rzeczy. To pozostanie z nim do końca życia i syn przekaże to swoim dzieciom.

4. Mniej uprzedzeń.


W świecie zdominowanym przez mężczyzn istnieją dziesiątki uprzedzeń i stereotypów. Niektóre z nich są tak subtelne, że ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, że są to uprzedzenia (na przykład seksistowskie żarty).

5. Lepsze umiejętności komunikacyjne.


W porównaniu z mężczyznami kobiety zazwyczaj lepiej wyrażają siebie i lepiej rozumieją komunikację interpersonalną z innymi. Są dobrym wzorem do naśladowania w zakresie umiejętności komunikacyjnych. Kiedy syn ma bliski związek z matką, ona przekaże mu te cechy.

6. Szacunek i godność.


Syn obserwuje, jak matka reaguje na wydarzenia i jak się zachowuje w codziennych sytuacjach. Na jej przykładzie syn bada różne sposoby pokonania różnic zdań i konfliktów w życiu. Chłopiec nabywa nawyki empatii, widząc świat z punktu widzenia matki. Kobiety są zazwyczaj bardziej troskliwe i pełne szacunku wobec starszych, i uczą tego również swoich synów.

7. Inteligencja emocjonalna.


Kobiety są zazwyczaj bardziej inteligentne emocjonalnie niż mężczyźni, a ponieważ są z reguły głównymi opiekunami dzieci, przekazują tę cechę swoim synom.

Trending